Batı Trakya Türklerinin azınlık eğitimiyle ilgili yazıya tepkileri sürüyor

Batı Trakya Türklerinin, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Eğitim Müdür Yardımcısı Meri Kosmidu’nun azınlık eğitimiyle ilgili kaleme aldığı yazıya tepkileri sürüyor. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) tarafından sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, “Bugüne kadar azınlık eğitimi ile ilgili devlet tarafından alınan kararlarda, Batı Trakya Türk Azınlığının dahli yoktur. Nezaketen dahi olsa fikri sorulmamıştır. Devletin tek taraflı çıkardığı kanun hükmünde kararname, yasa ve genelgeler yüzünden azınlık eğitimi bu haldedir” ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN, LOZAN ANTLAŞMASI VE EĞİTİM PROTOKOLLERİNE UYMUYOR

Yunan devletinin azınlık okullarına göstermiş olduğu sözde lütufkar tavrına azınlığın minnet duymasının arzulandığı belirtilen açıklamada, Yunanistan’ın Lozan Antlaşması ve eğitim protokollerine uymadığının altı çizildi.

Yunanistan’ın, sayıca yetersiz olan azınlık ortaokul ve lise sayısının artırılmasına izin vermediğine işaret edilen açıklamada, İskeçe Azınlık Lisesi’ne yeni bir bina yapılmasına da engel olunduğu ifade edildi.

TÜRK İLKOKUL SAYISI 307’DEN 90’A DÜŞTÜ

Batı Trakya’da Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokulu açılmasına da izin verilmediği hatırlatılan açıklamada, 1926’da 307 olan Türk ilkokul sayısının bugün 90’a düştüğü kaydedildi.

Türkiye’deki eğitim fakültelerinden mezun olmuş Batı Trakyalı Türk öğretmenlerin Türk ilkokullarında görev yapmalarına izin verilmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Aslında Yunanistan Lozan Antlaşması’na ve eğitim protokollerine iyi niyetle saygı gösterip uysaydı, encümenlerimizin hakları ellerinden alınmazdı. Devlet eğitim özerkliğimizi baltalamak için 694/1977 sayılı yasa ile encümenlerin yetkilerini, 695/1977 sayılı yasa ile de öğretmen tercih hakkımızı elimizden zorla alıp, azınlık okullarını Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) mezunu öğretmenlere mecbur etti.”

SELANİK ÖZEL PEDAGOJİ AKADEMİSİ (SÖPA)

SÖPA, Türkiye’deki eğitim fakültelerinden mezun olmuş ve Batı Trakyalı Türklerin yerine öğretmen kadrolarının oluşturulması amacıyla 1968 yılında cunta yönetimi tarafından kurulmuştu.

SÖPA, Batı Trakya Türklerinin uzun yıllar süren tepkisinin ardından 2014 yılında kapatılmıştı.

Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarında Türkçe eğitim veren öğretmenler SÖPA mezunlarından oluşuyor.

KOSMİDU’NUN İDDİASI

Kosmidu, makalesinde azınlıkların eğitimde birçok ayrıcalığa sahip olduğunu, Yunanistan’ın Lozan Antlaşması ve eğitim protokollerine uygun hareket ettiğini öne sürmüştü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir